Årsrapporten 2016 publicerad

img_12891Nu är årsrapporten för 2016 publicerad (under fliken “Publikationer/forskning”). Fokus i årets rapport är behandlingsresultat vid 5 års ålder för årskullarna 2009 och 2010. Vi presenterar statistik över primära spaltdiagnoser, könsfördelning, adopterade barn och barn med tilläggsproblematik. Eftersom det är första gången vi redovisar behandlingsresultat, och vi har upptäckt vissa brister i datainmatningen, har vi valt att redovisa sammanslagna data för hela Sverige. Framöver kommer vi att göra en noggrannare genomgång av resultaten, och därefter redovisa dem i en vetenskaplig artikel. I årsrapporten redogör vi också för genomförda/pågående utvecklingsprojekt och mål framöver.