Aktuell statistik online

Äntligen kan vi presentera aktuell statistik online. namnlo%cc%88sUnder fliken “Aktuell statistik” finner ni det totala antalet registrerade patienter per LKG-centrum, antalet registrerade patienter per centrum och månad under innevarande år och andelen primära diagnoser per centrum det senaste kvartalet. Tyvärr förekommer viss eftersläpning i inmatningen av data, men vi arbetar mot att bli bättre på att föra in data i realtid. Vi verkar också för att utöka online rapporteringen, och hoppas framöver att även kunna presentera annan aktuell statistik.