Instruktioner för rapportering av person som flyttar

För personer som flyttar från ett LKG-centrum till ett annat ska datatransfer göras. Instruktioner och formulär för detta finns nu under fliken “Formulär” > “Datatransfer”.