Månadens register

För er som vill läsa mer om LKG-registret och vad som är på gång framöver finns här en länk till senaste artikeln i serien “Månadens register” på RC Syds hemsida: http://rcsyd.se/blog/nyheter/manadens-register-lkg-registret. I artikeln intervjuas registerhållare Magnus Becker och projektledare Kristina Klintö.