Årsrapport avseende data och aktiviteter 2018 publicerad

Nu är senaste årsrapporten publicerad under fliken Publikationer/forskning > Årsrapporter. Som föregående år redovisar vi data för kirurgi före 5 års ålder och resultat för tänder/bett och tal vid 5 års ålder. Nytt för i år är att vi presenterar data för bland annat preoperativ behandling i nyföddhetsperioden, antibiotikabehandling i samband med kirurgi och visualiserande undersökning av velofarynxfunktionen. Vi redogör även för pågående forskning och utveckling, övriga aktiviteter under senaste året och framtida planer.