Samtliga formulär uppdaterade

Nu är samtliga formulär för registrering av data i LKG-registret reviderade. Uppdaterade formulär finns under fliken “Formulär”.