Avhandling om taldyspraxi och LKG

Fredagen den 29 maj 2020 disputerade Ann Malmenholt med avhandlingen ”Exploring childhood apraxia of speech: Speech and language profiles in 5-year-olds with suspected apraxia of speech or cleft palate”, vid Karolinska institutet. Opponent var Dr Sara Wood vid Queen Margaret University Edinburgh, UK. Möjlighet fanns att delta i disputationen online. Taldyspraxi innebär svårigheter med planering, programmering, automatisering och samordning av musklerna som är involverade i tal.

Bland annat visade resultaten att taldyspraxi förekom i högre utsträckning hos barn med LKG än barn utan LKG, men taldyspraxi förklarade inte den avvikande artikulationen hos barn med LKG. De flesta svenska barnlogopeder uppgav att de har behov av mer utbildning om taldyspraxi. Länk till avhandlingen: 

https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/47118/Thesis_Ann_Malmenholt.pdf?sequence=7&isAllowed=y&_ga=2.87090587.2041491317.1593178286-1686440581.1522307158