Avhandling om tal och språk hos internationellt adopterade barn med LKG

Fredagen den 5 juni 2020 disputerade AnnaKarin Larsson med avhandlingen ”Internationally adopted children with unilateral cleft lip and palate – longitudinal perspectives on speech production and language ability”, vid Göteborgs universitet. Opponent var professor Nancy Scherer, Arizona State University, USA. Möjlighet fanns att delta i disputationen online.

Avhandlingen visade att de internationellt adopterade barnen med LKG utvecklade sin talproduktion mycket från 3 års ålder, trots att de genomgick gomslutning senare än de icke-adopterade barnen, men att många av de adopterade barnen hade kvarstående talsvårigheter i skolåldern. LKG ökade inte risken för språkstörning hos de adopterade barnen. Många av de adopterade barnen verkade vara i riskzonen för att ha försenad språkutveckling flera år efter adoptionen, oavsett om de var födda med LKG eller inte. Länk till avhandlingen:

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/63610/1/gupea_2077_63610_1.pdf