Vad är läpp-käk-gomspalt (LKG)?

Läpp-käk-gomspalt (LKG) är ett samlingsnamn för olika typer av spalt. LKG är den vanligaste medfödda missbildningen i ansiktet och i Sverige föds ca 200 barn per år med någon typ av LKG. Under femte till tolfte graviditetsveckan växer ansiktets olika delar samman. Om sammanväxning inte sker föds barnet med en spalt. Spalten kan omfatta läppen, läppen-käken, läppen-käken-gommen, eller enbart gommen. En spalt som omfattar läppen-käken kan vara enkelsidig, d v s läppen och käken är kluven antingen på höger eller vänster sida, eller dubbelsidig.