Uppsala-Örebro

Länk till Uppsala-Örebro LKG-teams hemsida hemsida:

http://www.akademiska.se/lkg

LKG-teamets sjuksköterska nås på telefon 018-611 93 74