Övriga publikationer

Vetenskaplig artikel

Malmborn J-O, Becker M, Klintö K. Problems with reliability of speech variables for use in quality registries for cleft lip and palate – experiences from the Swedish cleft lip and palate registry. Cleft Palate-Craniofacial Journal. 2018 Jan 1:1055665618765777. doi: 10.1177/1055665618765777. [Epub ahead of print].

 

Magisteruppsats

Malmborn, J-O. Utvärdering av tillförlitligheten i taldata införda i kvalitetsregistret för läpp käk-gomspalt – en pilotstudie. Magisteruppsats. Lund Universitet, 2015.

Malmborn 2015