Övriga publikationer

Vetenskapliga artiklar

Klintö K, Karsten A, Marcusson A, Paganini A, Rizell S, Cajander J, Brunnegård K, Hakelius M, Okhiria Å, Peterson P, Abdiu A, Havstam C, Mark H, Hagberg E, Björnström L, Wiedel AP, Becker M, Coverage, reporting degree and design of the Swedish quality registry for patients born with cleft lip and/or palate. BMC Health Services Research. 2020, 20(1): 528. doi: 10.1186/s12913-020-05389-x.

Brunnegård K, Hagberg E, Havstam C, Okhiria Å, Klintö K. Reliability of speech variables and speech related quality indicators in the Swedish cleft lip and palate registry. Cleft Palate-Craniofacial Journal. 2020, 57(6): 715-722. doi: 10.1177/1055665619894497.

Pegelow M, Klintö K, Stålhand G, Lemberger M, Vesterbacka M, Rizell S, Chalien MN, Björnström L, Becker M, Lindberg M, Marcusson A, Karsten A. Validation of reported dentoalveolar relationships in the Swedish Quality Registry for Cleft Lip and Palate. European Journal of Orthodontics. 2020, 42(1): 30-35. doi: 10.1093/ejo/cjz069.

Malmborn J-O, Becker M, Klintö K. Problems with reliability of speech variables for use in quality registries for cleft lip and palate – experiences from the Swedish cleft lip and palate registry. Cleft Palate-Craniofacial Journal. 2018, 55(8): 1051-1059. doi: 10.1177/1055665618765777

Magisteruppsats

Malmborn, J-O. Utvärdering av tillförlitligheten i taldata införda i kvalitetsregistret för läpp käk-gomspalt – en pilotstudie. Magisteruppsats. Lund Universitet, 2015.

Malmborn 2015