Övriga publikationer

Vetenskapliga artiklar

Brunnegård K, Hagberg E, Havstam C, Okhiria Å, Klintö K. Reliability of speech variables and speech related quality indicators in the Swedish cleft lip and palate registry. Cleft Palate-Craniofacial Journal. 2020 Jan 7. doi: 10.1177/1055665619894497. [Epub ahead of print].

Pegelow M, Klintö K, Stålhand G, Lemberger M, Vesterbacka M, Rizell S, Chalien MN, Björnström L, Becker M, Lindberg M, Marcusson A, Karsten A. Validation of reported dentoalveolar relationships in the Swedish Quality Registry for Cleft Lip and Palate. European Journal of Orthodontics. 2019 Oct 5. doi: 10.1093/ejo/cjz069. [Epub ahead of print]

Malmborn J-O, Becker M, Klintö K. Problems with reliability of speech variables for use in quality registries for cleft lip and palate – experiences from the Swedish cleft lip and palate registry. Cleft Palate-Craniofacial Journal. 2018, 55(8): 1051-1059. doi: 10.1177/1055665618765777

Magisteruppsats

Malmborn, J-O. Utvärdering av tillförlitligheten i taldata införda i kvalitetsregistret för läpp käk-gomspalt – en pilotstudie. Magisteruppsats. Lund Universitet, 2015.

Malmborn 2015