Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
Blå sjö omgiven av vintriga berg.

LKG-registret anslutet till RUT

2021-09-30 | Nu är LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret anslutet till Vetenskapsrådets metadataverktyg RUT (Register Utiliser Tool), vars syfte är att ge en bild av vad som finns i olika register för att underlätta för intresserade forskare.

Mer information
Blå penna på blå anteckningsbok.

Årsrapporten för 2020 är publicerad

2021-09-02 | Nu är LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registrets årsrapport avseende data och aktiviteter 2020 publicerad och tillgänglig för nedladdning. Huvudfokus i årsrapporten ligger den här gången på öppna jämförelser mellan centra och över tid av resultat avseende kirurgi, tänder/bett och tal.

Mer information
Närbild på maskrosfrön mot blå himmel.

Styrgruppsmöte om patientrapporterade mått

2021-05-12 | Den 5 maj höll LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registrets styrgrupp ett möte om införande av fler patientrapporterade mått i registret. Under mötet togs beslut om att de olika yrkesgrupperna som arbetar med LKG ska diskutera frågan vidare ihop med patientrepresentanter.

Mer information
en hög av blåskimrande diamanter mot blå bakgrund.

Sammanfattning av LKG-registrets verksamhet 2020 och planer för 2021

2021-02-23 | Den pågående pandemin har påverkat vården i stort och till viss del även LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-vården och LKG-registrets verksamhet. Detta till trots har vi inom registret kunnat genomföra en hel del insatser.

Mer information
Blå natthimmel med stjärnor och måne.

Ny hemsida för LKG-registret

2020-10-14 | Under sommaren och hösten 2020 har LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret byggt en ny hemsida (den hemsida du nu befinner dig på). Utvecklingen har skett främst med anledning av att kunna följa det webbdirektiv om tillgänglighet som antogs nationellt 2018.

Mer information

Om webbplatsen

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret.

Vid frågor kontakta LKG-registret via e-post eller formuläret på kontaktsidan.

Webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att vår webbplats ska vara tillgänglig i enlighet med webbdirektivet som antogs 2018.

Klicka här för att läsa mer om webbdirektivet och LKG-registrets webbplats.

Aktuellt

11 september 2020
-
-