Årsrapporten 2017 publicerad

Nu finns senaste årsrapporten publicerad (under fliken ”Publikationer/forskning”). Vi kan nu för första gången redovisa jämförelser mellan centra av kirurgidata för årskullarna 2009, 2010 och 2011. Vi redovisar också sammanslagna behandlingsresultat vid 5 års ålder. Dessutom redovisar vi pågående förbättringsarbeten och forskning. Vi vill passa på att tacka våra medarbetare i hela landet, vars starka engagemang gör det möjligt att driva arbetet med LKG-registret framåt!

TOPS-möte i Manchester

Den 5 till 8 mars hölls TOPS-möte i Manchester, där två logopeder från varje svenskt LKG-centrum deltog. TOPS (Timing of Primary Surgery for Cleft Palate) är en internationell forskningsstudie som är finansierad av NIH i USA. 558 barn med spalt … Continue reading

Världskongressen i Chennai, Indien

Den 8-11 februari hölls den 13:e världskongressen om LKG och kraniofaciala missbildningar i Mahabalipuram, Chennai, Indien. Sverige hade högt deltagande, med representanter från nästan hela landet, vilket gav oss tillfälle till både socialt umgänge och att diskutera vårt fortsatta samarbete. … Continue reading

God Jul och Gott Nytt År!

Med denna fina Lucia vill vi önska alla våra följare God Jul och Gott Nytt År! 2016 har varit ett händelserikt år. Vi har nu fyllt samtliga flikar med innehåll. Vi har publicerat vår första årsrapport med data upp till … Continue reading