Kommunikation

Under våren 2022 tog LKG-registret fram en kommunikationsplan. Syftet med kommunikationsplanen är att den ska vara ett stöd i registrets arbete gällande framför allt följande områden:

  • data från LKG-registret ska användas för kunskapsstyrning av
    vården
  • LKG-specialisterna ska medvetandegöras om att onlinedata kan
    användas för behandlingsplanering, till exempel inom kirurgi
  • medarbetare ska motiveras till att bidra till hög täcknings- och
    rapporteringsgrad
  • patienter och deras familjer ska vara delaktiga i vården och ges möjlighet att ta välinformerade beslut.

Klicka här för att ladda ned kommunikationsplanen (PDF-format, 148 kB).

Publicerad: 15 februari 2017
Senast uppdaterad: 13 juni 2022