Magisteruppsatser

2022

Aspelin, E. Additional diagnoses in children with cleft lip and palate up to five years of age. Magisteruppsats. Lund Universitet, 2022.
Klicka här för att ladda ned magisteruppsatsen (PDF-format, 971 kB).

2015

Malmborn, J-O. Utvärdering av tillförlitligheten i taldata införda i kvalitetsregistret för läpp käk-gomspalt – en pilotstudie. Magisteruppsats. Lund Universitet, 2015.
Klicka här för att ladda ned magisteruppsatsen (PDF-format, 945 kB).

Publicerad: 25 september 2020
Senast uppdaterad: 13 juni 2022