Magisteruppsatser

2015

Malmborn, J-O. Utvärdering av tillförlitligheten i taldata införda i kvalitetsregistret för läpp käk-gomspalt – en pilotstudie. Magisteruppsats. Lund Universitet, 2015.
Klicka här för att ladda ner magisteruppsatsen (PDF-format, 945 kB).

Publicerad: 25 september 2020
Senast uppdaterad: 25 september 2020