Patientinformation

Via menyn till vänster hittar du information om LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret riktad till patienter och anhöriga.

Publicerad: 2 november 2015
Senast uppdaterad: 21 september 2020