Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
31 mars 2017

Andra kalibreringsmötet för ortodontister genomfört

 

Den 24 mars samlades ortodontister från Sveriges LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-team för fortsatt diskussion om jämförande av resultat och likvärdig bedömning.

För att kunna jämföra resultat från olika LKG-centra måste tänder och bett bedömas likvärdigt av våra ortodontister. Den 24 mars samlades 15 ortodontister från Sveriges LKG-team i Stockholm. Ortodontisterna hade med sig avidentifierade gipsmodeller och röntgenbilder från 100 barn till mötet. Efter gemensam diskussion och bedömning av modeller från andra barn för att enas kring riktlinjerna för bedömningen satte arbetet igång där alla ortodontister bedömde alla avtryck var för sig. Under våren kommer vi att analysera ortodontisternas bedömningar för att undersöka hur samstämmiga de är. Resultaten kommer sedan att presenteras i en gemensam artikel.

Ortodontister från olika delar av landet diskuterar runt ett bord och tittar på gipsmodeller av tänder.