Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
7 september 2018

Årsrapporten avseende data och aktiviteter 2017 publicerad

 

Årsrapporten avseende data och aktiviteter 2017 finns nu publicerad på hemsidan.

I den nyligen publicerade årsrapporten konstaterar vi att vi tack vare ökade anslag från Sveriges kommuner och Landsting de senaste åren nu kommit till en punkt där det är möjligt för de ingående verksamheterna att använda registerdata för att förbättra LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-vården. I rapporten redovisas öppna jämförelser avseende kirurgi upp till fem års ålder och behandlingsresultat vid gem års ålder.

Utöver ovan beskriver vi också det arbete som pågår med att utveckla registret:

  • Flera kalibreringsmöten har hållits för att öka tillförlitligheten i inmatad data.
  • 2017 började vi ge onlineåterkoppling till verksamheterna avseende antal registrerade formulär.
  • Vi har tagit fram kvalitetsindikatorer som vi avser att publicera i ”Vården i siffror”.
  • En process pågår för att inkludera fler patientrapporterade mått i registret.
  • Flera forskningsprojekt pågår inom ramen för LKG-registret.

Detta ovan och mer därtill finns att läsa i årets rapport. Årsrapporten finner du under fliken Publikationer och forskning här på hemsidan.
Klicka här för att komma till årsrapporten.

Årsrapporten 2018 i pappersformat.