Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
2 september 2021

Årsrapporten för 2020 är publicerad

 

Nu är LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registrets årsrapport avseende data och aktiviteter 2020 publicerad och tillgänglig för nedladdning.

Miniatyr av framsidan på LKG-registrets årsrapport för 2020. Ett litet barn syns le mot kameran.
Framsidan på årets årsrapport.

Huvudfokus i årsrapporten ligger den här gången på öppna jämförelser mellan centra och över tid av resultat avseende kirurgi, tänder/bett och tal. Vi presenterar jämförelser av kirurgidata upp till 5 och 10 års ålder och behandlingsresultat vid 5 och 10 års ålder. För barn med unilateral LKG redovisar vi även jämförelser av resultat för bettet hos barn födda i Sverige och utomlands vid 5 och 10 års ålder. Vi redovisar också tiden från födelse tills första kontakt med LKG-teamet för barn födda 2020.

Rapporteringsgraden för tidigt tal/joller var låg, vilket berodde på att få familjer ville komma på 18-månadersuppföljning på grund av pandemin. Uppföljningen genomfördes därför i stor utsträckning via telefon eller digitalt, utan möjlighet att dokumentera och registrera barnens joller/tal.

Liksom föregående år redovisar vi resultat av vår användarenkät. Nytt för 2020 är att vi har utvärderat hur föräldrar och barn/ungdomar upplever den givna vården.

I årsrapporten finns också information om utvecklingsarbete och forskning som pågår inom LKG-registret.

Klicka här för att komma till årsrapporten både i fullständig version och patientanpassad version.