Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
8 september 2022

Årsrapporten för 2021 är publicerad

 

Nu är årsrapporten för LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret avseende data och aktiviteter 2021 publicerad och tillgänglig för nedladdning.

Miniatyr av framsidan på årsrapporten. Förutom titel på rapporten finns en bild på två leende barn med LKG.
Framsidan på årets årsrapport.

Huvudfokus i årsrapporten ligger på öppna jämförelser mellan centra och över tid av resultat avseende kirurgi, tänder/bett och tal vid fem och tio års ålder.
Vissa signifikanta skillnader kunde ses mellan centra avseende resultat för framför allt kirurgi och tal för barn födda 2009–2012. Vid ett LKG-centrum stärkte det bilden av att en tidigare genomförd förändring av metoden för primär gomkirurgi hade negativ inverkan på talet. En översyn av behandlingsmetoden genomfördes, med förbättrade behandlingsresultat som följd.

Vi redovisar också jämförelser av tal och tänder/bett vid fem års ålder hos samtliga barn med och utan syndrom, andra missbildningar och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Detta kommer att ligga till grund för vidare utveckling av de kvalitetsindikatorer som vi årligen publicerar hos Vården i siffror (https://vardenisiffror.se/).

Liksom föregående år redovisar vi resultat av vår användarenkät och en enkät om hur föräldrar och barn/ungdomar upplever den givna vården. Informationsnivån i samband med operationer och sjukhusbesök behöver förbättras och tillsammans med våra två patientrepresentanter verkar vi för detta. LKG-registrets hemsida är tillgänglighetsanpassad och uppdateras kontinuerligt och där publicerar vi även en patientanpassad version av årsrapporten.

I årsrapporten finns också information om utvecklingsarbete och forskning som pågår inom LKG-registret och en beskrivning av hur LKG-registret hittills har bidragit till att förbättra LKG-vården.

Klicka här för att komma till årsrapporten både i fullständig version och patientanpassad version.