Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
8 september 2023

Årsrapporten för 2022 är publicerad

 

Nu är årsrapporten för LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret avseende data och aktiviteter 2022 publicerad och tillgänglig för nedladdning. Även en patientversion finns tillgänglig för nedladdning.

Miniatyr av framsidan på årsrapporten för 2022. Förutom titel på rapporten finns en bild en leende bebis.
Framsidan på årets årsrapport.

I årsrapporten ligger huvudfokus på öppna jämförelser mellan centra och över tid av resultat avseende kirurgi, joller/tidigt tal vid 18 månaders ålder och tänder/bett och tal vid 5 och 10 års ålder. Vissa signifikanta skillnader kan ses mellan centra avseende resultat för framför allt kirurgi och tal. Huruvida gommen sluts i ett eller två steg har ännu inte visat sig inverka på behandlingsresultaten.

Vid indelning av barnen i grupper utifrån spalttyp är bilateral LKG den minsta gruppen, och den har minskat över tid. Barn med mindre omfattande spalter genomgår som grupp färre spaltrelaterade operationer och får som grupp bättre behandlingsresultat än barn med mer omfattande spalter.

Utlandsfödda barn och barn med tilläggsproblem i form av tillkommande missbildningar och/eller syndrom kan ha andra förutsättningar än barn födda i Sverige och barn utan tilläggsproblem. Vid jämförelser mellan centra i årsrapporten har därför dessa barn uteslutits. Forskningsstudier pågår för att undersöka resultaten för utlandsfödda barn och barn med tilläggsproblem för att ge underlag för att anpassa och förbättra vården för dem.

Liksom föregående år redovisar vi resultat av vår användarenkät och en enkät om hur föräldrar och barn/ungdomar upplever den givna vården. Utvärderingen visar att informationsnivån i samband med operationer och sjukhusbesök behöver förbättras nationellt och tillsammans med våra två patientrepresentanter har en process startats för detta.

LKG-registret uppmärksammas alltmer och företrädare för LKG-registret var 2022 inbjudna talare på nationella och internationella kongresser. LKG-registret konsulterades också av European Reference Network (ERN) Cranio kring våra erfarenheter av registerarbete och benchmarking av de svenska LKG-teamen.

I årsrapporten finns också information om utvecklingsarbete som pågår inom LKG-registret och en beskrivning av hur LKG-registret hittills har bidragit till att förbättra LKG-vården.

Klicka här för att komma till årsrapporten både i fullständig version och patientanpassad version.