Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
7 december 2016

God Jul och Gott Nytt År!

 

Vi önskar alla våra följare God Jul och Gott Nytt År!

Med denna fina Lucia nedan vill vi önska alla våra följare God Jul och Gott Nytt År! 2016 har varit ett händelserikt år. Vi har nu fyllt samtliga flikar på hemsidan med innehåll, vi har publicerat vår första årsrapport med data upp till 5 års ålder och framför allt har vi intensifierat samarbetet mellan våra sex svenska LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-centra, vilket kommer att göra det möjligt för oss att utveckla och förbättra vården för barn och ungdomar födda med LKG som behandlas i Sverige.

Nästa år planerar vi att utöka vår onlinerapportering. Vi fortsätter också vårt projekt där vi kommer att utvärdera behandlingsdata upp till 5 års ålder för årskullarna 2009, 2010 och 2011. Resultaten kommer att redovisas i vetenskapliga artiklar och är en förberedelse inför förfinad resultatredovisning i kommande årsrapporter. Vidare kommer ortodontisterna att hålla ett nytt kalibreringsmöte i mars för att förbättra tillförlitligheten för resultat avseende bett och tänder. Med förbättrad tillförlitlighet i våra data hoppas vi kunna påbörja jämförelser mellan centra.

Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete 2017!

Barn med LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt) iklädd luciakrona.