Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
18 december 2018

God Jul och Gott Nytt År!

 

Med bilden här intill på en fin nisse önskar vi God jul och Gott Nytt År! Nedan följer en liten sammanfattning om året som gått.

Barn med LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt) iklädd tomtenissekläder.Under 2018 har vi nått flera milstolpar. För första gången har vi kunnat göra öppna jämförelser av både kirurgidata och data för tänder/bett och tal. Detta ger ytterligare underlag till det förbättringsarbete som redan har påbörjats baserat på registerdata och förväntas bidra till förbättrad vård.

Den första vetenskapliga artikeln baserad på registerdata har publicerats. Ett till manuskript har skickats in för publicering och vi har ytterligare tre på gång. Dessutom har en studie om adoptivbarn med LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt) baserad på registerdata påbörjats inom ramen för ett doktorandprojekt.

Under LKG-registermötet i oktober beslutades att införa ett patientrapporterat mått på upplevelse av och tillfredsställelse med den givna vården. Vi arbetar också aktivt på att rekrytera en patientrepresentant till styrgruppen som kan hjälpa oss i till exempel arbetet med patientrapporterade mått och redovisning av resultat på tillgängligt sätt.

Vi har utvecklat flera kvalitetsindikatorer för publicering på Vården siffror där den första indikatorn kommer att publiceras under 2019.

Sammanfattningsvis har vi haft ett produktivt år och vi tackar alla som möjliggör LKG-registrets utveckling! Vi ser fram emot ett kreativt 2019.