Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
1 juni 2022

Ny artikel baserad på data från LKG-registret publicerad

 

Den 23 maj publicerades en artikel om kirurgidata upp till fem års ålder och tal vid fem års ålder i BMC Pediatrics. Artikeln är baserad på data från LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret.

Till artikeln har data för kirurgi och tal mellan Sveriges sex LKG-centrum jämförts. Totalt har data från 430 barn födda 2009 till 2014 med gomspalt med eller utan läpp-käkspalt använts.

Av artikeln framgår att barnen i ett av de undersökta LKG-centrumen genomgått fler gomkirurgier och i högre ålder jämfört med övriga centrum. Vid samma centrum har också en mycket lägre andel barn rätt uttal för sin ålder, frånvaro av talavvikelser bakom velofarynx och tillräcklig gomfunktion vid fem års ålder jämfört med övriga centrum.
Genom att jämföra resultaten för kirurgi och tal med övriga svenska LKG-centrum klargörs i artikeln att den modifierade metod för gomkirurgi som infördes några år tidigare vid centrumet i fråga gett sämre tal vid fem års ålder. Originalmetoden har därefter återinförts, vilket redan gett viss effekt. Effekten av förändringen till originalmetoden kommer att utvärderas kontinuerligt i årliga öppna jämförelser, men redan vid sammanställningen av resultat inför kommande årsrapport ses indikationer på en positiv effekt av förändringen.

Resultaten från studien indikerar att det inte har någon betydelse för talet vid fem års ålder om gomspalten sluts i ett eller två steg, men risken för ett sämre tal ökar om gomspalten sluts efter 25 månaders ålder.

LKG-registret kan användas för öppna jämförelser i syfte att ta fram underlag för att förbättra vården. Om negativt avvikande resultat ses genomgående vid ett LKG-centrum bör orsakerna till de avvikande resultaten undersökas och om de negativa resultaten kvarstår bör orsakerna åtgärdas.

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet (PDF-format, 1,7 MB; språk: engelska)