Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
4 april 2024

Ny artikel om sekundär talförbättrande kirurgi hos barn med gomspalt med/utan läpp–käkspalt baserad på data från LKG-registret

 

Malin Schaar Johansson och kollegor vid Skånes universitetssjukhus och Umeå universitet har publicerat en vetenskaplig artikel om sekundär talförbättrande kirurgi hos barn med LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt).

Till artikeln hämtades data från LKG-registret för barn födda i Sverige 2009 till 2017 med spalt som involverar gommen. För 1 093 barn analyserades registreringar av sekundär gomkirurgi som genomförts mellan 3 och 13 års ålder.

Analysen visade att risken att genomgå sekundär talförbättrande kirurgi var 24,6 %. Risken var lägre för barn med enbart kluven mjuk gom jämfört med övriga spalttyper. Risken var också lägre för barn som genomgått primär gomslutning före 18 månaders ålder eller i ett steg snarare än två eller tre steg. Det gick inte att avgöra om det var operationsåldern eller antal operationssteg som var den avgörande faktorn.

Vid tolkning av resultaten måste det tas i beaktande att utfallet kan ha påverkats av andra faktorer som inte hade mätts eller identifierats i den här studien. Det går därför inte att dra slutsatser om orsaker till att risken för sekundär gomkirurgi skiljer sig mellan grupperna.