Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
28 mars 2022

Rapport från SWEDECLEFT-mötet 2022

 

Den 24–25 mars hölls ett digitalt SWEDECLEFT-möte och i anslutning till mötet hölls möten för plastikkirurger, käkortopeder, logopeder, omvårdnadspersonal, psykologer och kuratorer.

Årets SWEDECLEFT-möte arrangerades av Umeå-teamet. Huvudsakligt fokus låg på vad vi har lärt oss av LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret och nationella och internationella intercenterstudier, och hur vi ska använda kunskapen för att utveckla och förbättra LKG-vården. Projekten har lett till ett välfungerande samarbete mellan Sveriges LKG-centra och öppna jämförelser av behandlingsresultat genomförs nu kontinuerligt.

Under mötet presenterades också resultat från utvärdering av barns, ungdomars och föräldrars upplevelse av den givna vården. De flesta upplever att den fungerar bra, men informationen som ges från LKG-teamen kan förbättras, framför allt vad gäller den information som ges till barn och unga.
Patientrapporterade mått för hur behandlingsresultatet upplevs diskuterades. En process pågår för att föra in fler patientrapporterade mått i LKG-registret och under 2022 planeras ett pilotprojekt kring detta.

Resultat från flera vetenskapliga studier presenterades också, och en session ägnades åt bentransplantation till överkäken hos barn med spalt som omfattar käken.