Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
22 oktober 2023

Rapport från SWEDECLEFT-mötet 2023

 

Den 12–13 november träffades Sveriges LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-team för SWEDECLEFT-möte i Stockholm. Dagen före hölls ett möte för olika specialistgrupper där de kalibrerade sig för registrering i LKG-registret och arbetade med projekt för att förbättra LKG-vården. I anslutning till mötet höll styrgruppen för LKG-registret ett möte.

Delar av LKG-registrets styrgrupp.
Delar av LKG-registrets styrgrupp. Från vänster: Malin Hakelius (Uppsala-Örebro), Tuija Tallvimo (Umeå), Emma Lindmark (Uppsala-Örebro), Kristina Klintö (Malmö), Gudrun Stålhand (Linköping), Fatemeh Jabbari (Stockholm), Kristina Svensson (Linköping), Jenny Cajander (Umeå), Petra Peterson (Stockholm), Magnus Becker (Malmö), Modesty Haberl (patientrepresentant) och Sara Rizell (Göteborg).

En del av SWEDECLEFT-mötet ägnades åt information om käkframflyttning hos barn och ungdomar med spalt som omfattar käken. Arja Heliövaara, Junno Leikkola och Suvi Alaluusua från Helsingfors LKG-team var inbjudna för att delge sina erfarenheter kring tidig käkframflyttning. Det hölls även presentationer om käkdistraktion, där patienten med hjälp av extern apparatur gradvis själv flyttar fram käken efter kirurgi, och käkframflyttning med hjälp De Clerk-behandling, som inte innebär ett lika stort kirurgiskt ingrepp.
Vidare gavs en presentation om överblick av olika metoder för näsplastik och en annan om förekomsten av sekundär talförbättrande kirurgi i Sverige.

Under mötet presenterades också resultaten från LKG-registrets senaste årsrapport och även en pågående nationell studie där syftet är att undersöka hur användbart CLEFT-Q är. CLEFT-Q är ett bedömningsinstrument där patienterna själva skattar resultaten av behandlingen.

Åhörare i möteslokalen på HAKIR:s användarmöte.
Åhörare i möteslokalen.

Avslutningsvis presenterade en representant från Nationellt programområde kirurgi och plastikkirurgi planer på att starta en process för att LKG ska bli nationell högspecialiserad vård, vilket samtalades vidare kring under en diskussionsstund.

Mingel under SWEDECLEFT-mötet.
Mingel i samband med SWEDECLEFT-mötet. Från vänster: Arja Heliövaara (Helsingfors), Petra Peterson (Stockholm), Junno Leikkola (Helsingfors), Malin Hakelius (Uppsala-Örebro) och Björn Schönmeyr (Stockholm).