Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
18 mars 2017

TOPS (Timing of Primary Surgery for Cleft Palate)-möte i Manchester

 

Den 5 till 8 mars hölls TOPS-möte i Manchester där två logopeder från varje svenskt LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-centrum deltog.

TOPS är en internationell forskningsstudie som är finansierad av NIH (National Institutes of Health) i USA. 558 barn med spalt enbart i gommen från Skandinavien, Storbritannien och Brasilien deltar. Hälften av barnen har opererats vid sex månaders ålder och hälften vid tolv månaders ålder. Syftet med projektet är att ta reda om operationstidpunkten inverkar på talutvecklingen.

Den 5 till 8 mars hölls ett TOPS-möte i Manchester där två logopeder från varje svenskt LKG-centrum deltog. Vid mötet gavs en uppdatering om projektet och information om den fortsatta planeringen. Åhörarna tränades också i att bedöma talet hos treåringar. Samtliga tolvmånadersinspelningar är nu inspelade och bedömda. Inspelning av treåringar och femåringar pågår. Hösten 2018 och våren 2019 kommer treårsinspelningarna att bedömas och under 2020 femårsinspelningarna.

Klicka här för att komma till mer information om TOPS.

Logotypen för TOPS (Timing of Primary Surgery for Cleft Palate).