Mycket på gång….

hostNu närmar sig hösten och inom LKG-registrets styrgrupp har vi mycket på gång. Den 20 oktober ska årsrapporten för 2016 skickas in. När den är klar kommer vi att publicera den på hemsidan under fliken “Publikationer/forskning”. För första gången kommer vi att kunna presentera behandlingsresultat vid 5 års ålder, för årskullarna 2009 och 2010. Parallellt fyller vi på hemsidan med innehåll. Vi arbetar också med en studie där vi ska redovisa behandlingsresultat för just årskullarna 2009 och 2010. Vi kommer bland annat redovisa genomförda operationer och resultat avseende tänder, bett och tal.