Ansökan om användarbehörighet till registerplattformen

På denna sida kan du ladda ner och skriva ut ett formulär för ansökan om användarbehörighet till registerplattformen. När ansökan är ifylld scannar du in den och mailar den till registerhållare Magnus Becker. Magnus skriver sedan under och vidarebefordrar ansökan till Registercentrum Syd.

E-postadress till Magnus Becker: magnus.becker@med.lu.se

Publicerad: 22 september 2020
Senast uppdaterad: 19 mars 2021