Pågående projekt

Undersökning av reliabiliteten för data avseende procent korrekta konsonanter

Procent korrekta konsonanter bedömdes tidigare baserat på 30 målkonsonanter. Sedan 2019 bedöms variabeln istället på 59 konsonanter. Tillförlitligheten i inmatad data och den planerade kvalitetsindikatorn ”Andel barn med minst 86 % korrekta konsonanter” kommer framöver att undersökas.

Internationellt adopterade barn med läpp- käk- och/eller gomspalt

Projektet bedrivs av Johnna Sahlsten Schölin, överläkare och doktorand vid Verksamhet Plastikkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. I två delstudier kommer barn i LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret att ingå, vilket ger en unik möjlighet att studera en betydligt större population som är nationell. Diagnos, kön, förekomst av andra diagnoser, ålder vid första kontakt med spaltteam och kirurgisk behandling hos internationellt adopterade barn med LKG och jämnåriga svenskfödda barn med LKG kommer att jämföras.

Svenska kvalitetsregistret för LKG – utvärdering av behandlingsdata vid fem års ålder

Inom ramen för detta projekt planerades två vetenskapliga artiklar, varav den förstnämnda nedan numer är publicerad:

  1. En beskrivande artikel om LKG-registrets uppkomst, uppbyggnad, våra erfarenheter hittills och framtida målsättningar.
    Klicka här för att komma till mer information om denna artikel under sektionen Avslutade projekt.
  2. En artikel där vi presenterar data för barn med LKG registrerade vid fem års ålder. Dataanalys pågår och bakgrundsdata och data avseende kirurgi, ortodonti och tal kommer att presenteras för enskilda centra och jämföras med sammanslagna data från samtliga centra.
Publicerad: 25 september 2020
Senast uppdaterad: 29 september 2020