Pågående projekt

Undersökning av reliabiliteten för data avseende procent korrekta konsonanter

Procent korrekta konsonanter bedömdes tidigare baserat på 30 målkonsonanter. Sedan 2019 bedöms variabeln istället på 59 konsonanter. Tillförlitligheten i inmatad data och den planerade kvalitetsindikatorn ”Andel barn med minst 86 % korrekta konsonanter” kommer framöver att undersökas.

Internationellt adopterade barn med läpp- käk- och/eller gomspalt

Projektet bedrivs av Johnna Sahlsten Schölin, överläkare och doktorand vid Verksamhet Plastikkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. I två delstudier kommer barn i LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret att ingå, vilket ger en unik möjlighet att studera en betydligt större population som är nationell. Diagnos, kön, förekomst av andra diagnoser, ålder vid första kontakt med spaltteam och kirurgisk behandling hos internationellt adopterade barn med LKG och jämnåriga svenskfödda barn med LKG kommer att jämföras.

Utvärdering av kirurgdata upp till fem års ålder och taldata vid fem års ålder

Med denna studie vill vi demonstrera hur data från kvalitetsregister för patienter födda med LKG kan användas för öppen jämförelse av resultat mellan behandlingscentra. Resultat för kirurgi upp till fem års ålder och tal vid fem års ålder, vid Sveriges sex LKG-centra, kommer att utvärderas och jämföras. Syftet med kvalitetsregister är att möjliggöra jämförelse av resultat mellan vårdenheter och i förlängningen att förbättra vården. Studien förväntas inspirera till skapande av fler LKG-register globalt.

Publicerad: 25 september 2020
Senast uppdaterad: 23 november 2020