Pågående projekt

Sekundär talförbättrande kirurgi och velofarynxfunktion

Inom ramen för ett pågående doktorandprojekt kommer två delarbeten baserade på registerdata att genomföras.

Den första delstudien ska undersöka förekomsten av sekundär talförbättrande kirurgi hos undergrupper med barn födda med gomspalt med eller utan kluven läpp-käke upp till fem respektive tio års ålder.

Den andra delstudien ska undersöka den perceptuellt uppfattade velofarynxfunktionen, det vill säga förmågan att sluta passagen mellan mun- och näshåla med hjälp av mjuka gommen och svalgväggarna, vid fem och tio års ålder hos barn med olika spalttyper, barn födda utomlands och i Sverige, barn med och utan tillkommande missbildningar och syndrom, barn med och utan språkstörning och/eller talmotorisk störning och barn som har genomgått sekundär talförbättrande kirurgi eller inte.

Tal och språk hos svenska barn med LKG födda i Sverige och utomlands

Inom ramen för ett pågående doktorandprojekt kommer två delarbeten baserade på registerdata att genomföras. Den första studien ska jämföra talet hos barn födda i Sverige och utomlands vid 5 års ålder. Den andra studien ska jämföra talet hos barn födda i Sverige och utomlands vid 10 års ålder, samt undersöka eventuella samband med talet vid 5 års ålder.

Publicerad: 25 september 2020
Senast uppdaterad: 18 april 2023