DataTransfer

På denna sida kan du ladda ner information om hur du ansöker om flytt av patient (om patienten byter behandlingscentrum), vilket sker via verktyget DataTransfer. Arbete i DataTransfer görs av de som sköter baselineregistrering vid respektive LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-centrum i Sverige (totalt sex stycken).

I informationsdokumentet står också beskrivet vart en ansökan ska skickas och hur förfarandet går till i sin helhet.

Publicerad: 22 september 2020
Senast uppdaterad: 21 oktober 2020