Länkar

Nedan hittar du länkar relaterade till LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registrets verksamhet.

LKG-föreningar

LKG-föreningen Stockholm

LKG-föreningen Väst

LKG-register i andra länder

Brittiska LKG-registret (The Cleft Registry and Audit NEtwork [CRANE])

Norska LKG-registret (Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte)

LKG-team

Göteborgs LKG-team

Linköpings LKG-team

Malmös LKG-team

Stockholms LKG-team

Umeås LKG-team

Uppsala–Örebros LKG-team

Registerverksamhet

Nationella Kvalitetsregister

Registercentrum Syd (RC Syd)

Register Utiliser Tool (RUT)

Socialstyrelsens registerservice

Övrigt

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 17 mars 2022