Ansökan för att få använda registerdata i forskning

Alla användare av LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret med inloggningsrätt har tillgång till egen registerdata, det vill säga data för de personer som den egna inloggningen omfattar. Om data ska användas för forskning med syfte att publicera resultaten ställs dock ytterligare krav. Region Skåne är centralt personuppgiftsansvarig för LKG-registret. Formellt beslut om datautlämnande fattas av Region Skånes företrädare för centrala personuppgifter.

Den som önskar forska på data från LKG-registret rekommenderas att först skicka en kort skriftlig sammanfattning av projektet och därefter bör etikprövning genomföras. Nästa steg är att fylla i ansökningsformuläret som går att ladda ner nedan samt variabellistor. I det nedladdningsbara ansökningsdokumentet nedan finns också en utförligare text om vad som krävs för att få använda registerdata i forskning, hur ansökningsförfarandet går till och vart ansökan ska skickas.

Klicka här för att ladda ner ansökningsformulär gällande att få använda registerdata i forskning (Word-format, 57 kB).

Klicka här för att komma till variabellistorna.

Publicerad: 22 september 2020
Senast uppdaterad: 13 april 2022