Konferensbidrag

Nedan finns en förteckning över presentationer om LKG-registret som har hållits vid konferenser och vetenskapliga kongresser.

2019

Klintö K, Becker M. Rapport från nationella kvalitetsregistret för läpp- käk- och/eller gomspalt. Årsrapport. SWEDECLEFT, Uppsala, oktober 2019.

Brunnegård K, Klintö K, Hagberg E, Havstam C, Okhiria Å. Reliability of speech variables and speech related quality indicators in the Swedish cleft lip and palate registry. Muntlig presentation, SWEDECLEFT, Uppsala, oktober 2019.

Schölin J, Paganini A, Rizell S, med flera. Surgical treatment for internationally adopted children compared to Swedish born children with cleft lip and palate, using the Swedish cleft lip and palate (CLP) registry. Muntlig presentation, Kirurgiveckan, Norrköping, augusti 2019.

Klintö K, Brunnegård K, Hagberg E, Havstam C, Okhiria Å. Reliability of speech variables and speech related quality indicators in the Swedish cleft lip and palate registry. Muntlig presentation vid European Cleft Palate Craniofacial Association, kongress i Utrecht, juni 2019.

Sahlsten Schölin J, Paganini A, Rizell S, Becker M, Mark H. Internationally adopted children compared to Swedish born children with cleft lip and palate, using the Swedish cleft lip and palate (CLP) registry. Poster presentation vid European Cleft Palate Craniofacial Association, kongress i Utrecht, juni 2019.

2018

Pegelow M, Stålhand G, Rizell S, Klintö K, Karsten A. Evaluation of the reliability of the 5-year-old index for rating occlusion, included in the Swedish quality registry for cleft lip and palate. Muntlig presentation. 94th European Orthodontic Society i Edinburgh, juni 2018.

2017

Klintö K, Becker M. Rapport från nationella kvalitetsregistret för läpp- käk- och/eller gomspalt. Årsrapport. SWEDECLEFT, Göteborg, oktober 2017.

Malmborn J-O, Becker M, Klintö K. Reliability of speech data in the Swedish Quality Registry for Cleft Lip and Palate. Muntlig presentation. 13th International Congress of Cleft Lip and Palate and Related Craniofacial Anomalies, Chennai, Indien, februari 2017.

2016

Becker M, Klintö K. Rapport från nationella kvalitetsregistret för läpp- käk- och/eller gomspalt. Årsrapport. Kirurgveckan i Malmö, 24–25 aug. 2016.

Becker M. Rapport från nationella kvalitetsregistret för läpp- käk- och/eller gomspalt. Årsrapport. SWEDECLEFT, Linköping, mars 2016.

Malmborn J-O, Becker M, Klintö K. Utvärdering av tillförlitligheten i taldata införda i kvalitetsregistret för läpp- käk- och/eller gomspalt. Muntlig presentation. SWEDECLEFT, Linköping, mars 2016.

2015

Becker M. Challenges with Craniofacial Registry. Symposium. 10th European Craniofacial Congress, Göteborg, juni 2015.

Malmborn J O, Klintö K, Becker M. Evaluation of reliability of speech data in the Swedish quality register for cleft lip and palate – a pilot study. Muntlig presentation. 10th European Craniofacial Congress, Göteborg, juni 2015.

2014

Becker M. Rapport från nationella kvalitetsregistret för läpp- käk- och/eller gomspalt. Årsrapport. SWEDECLEFT, Malmö, oktober 2014.

Malmborn J O, Klintö K, Svensson H, Becker M. Validering av talvariabler i det nationella kvalitetsregistret för läpp- käk- och/eller gomspalt. Muntlig presentation. SWEDECLEFT, Malmö, oktober 2014.

2013

Malmborn J O, Sporre M, Klintö K, Svensson H, Becker M. Vad händer med talet hos barn födda med läpp-käk-gomspalt mellan 5 och 10 års ålder? – Longitudinell utvärdering av talet utifrån kvalitetsregistret. Muntlig presentation. SWEDECLEFT, Stockholm, oktober 2013.

Becker M. Rapport från det nationella kvalitetsregistret för LKG. Årsrapport. SWEDECLEFT, Stockholm, oktober 2013.

Publicerad: 22 september 2020
Senast uppdaterad: 29 september 2020