Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
Blå sjö omgiven av vintriga berg.

Lathundar för talformulär och tal- och jollerformulär publicerade

2022-10-28 | Nu har lathundar för talformulär och tal- och jollerformulär publicerats på hemsidan. Lathundar för övriga formulär kommer att publiceras när de har uppdaterats.

Mer information
Blå penna på blå anteckningsbok.

Årsrapporten för 2021 är publicerad

2022-07-26 | Nu är årsrapporten för LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret avseende data och aktiviteter 2021 publicerad och tillgänglig för nedladdning. Huvudfokus i årsrapporten ligger den här gången på öppna jämförelser mellan centra och över tid av resultat avseende kirurgi, tänder/bett och tal.

Mer information
Deltagare/föreläsare på konferens i Edinburgh 2022. Deltagarna står framför flaggor från Brasilien, Danmark, Norge, Sverige och Storbritannien. Deltagarna från vänster är Kristina Klintö (LKG-registret), Kathy Chapman (USA), Magnus Becker (LKG-registret), Anna Hobbs (Storbritannien), Jonathan Sandy (Storbritannien), OP Kharbanda (Indien) och John Thompson (Nya Zeeland).

LKG-registret medverkade på internationell kongress i Edinburgh

2022-07-26 | I mitten av juli hölls årets internationella kongress om läpp- käk- och/eller gomspalt och kraniofaciala missbildningar i Edinburgh. LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret deltog och föreläste i mötet som samlade nära 2 000 deltagare.

Mer information
Blå penna på blå anteckningsbok.

Två nya artiklar baserade på LKG-registret har publicerats

2022-07-26 | Den ena artikeln handlar om kirurgidata och bakgrundsfaktorer hos internationellt adopterade barn och barn födda i Sverige 2007 till 2018 upp till fem års ålder. Den andra artikeln handlar om att undersöka tillförlitligheten för variabeln ”Procent korrekta konsonanter” och kvalitetsindikatorn ”Åldersadekvat uttal”.

Mer information
Blå penna på blå anteckningsbok.

Ny magisteruppsats med data från LKG-registret publicerad

2022-06-13 | Nyligen slutfördes en magisteruppsats som delvis baseras på data från LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret. Uppsatsen handlar om tilläggsdiagnoser hos barn med läpp-käk-gomspalt och är tillgänglig för nedladdning.

Mer information

Ny kommunikationsplan för LKG-registret

2022-06-13 | Under våren 2022 har LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret utarbetat en kommunikationsplan. Planen i sin helhet finns tillgänglig för nedladdning.

Mer information
Blå penna på blå anteckningsbok.

Ny artikel baserad på data från LKG-registret publicerad

2022-06-01 | Den 23 maj publicerades en artikel om kirurgidata upp till fem års ålder och tal vid fem års ålder i BMC Pediatrics. Artikeln är baserad på data från LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret.

Mer information

Om webbplatsen

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret.

Vid frågor kontakta LKG-registret via e-post eller formuläret på kontaktsidan.

Webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att vår webbplats ska vara tillgänglig i enlighet med webbdirektivet som antogs 2018.

Klicka här för att läsa mer om webbdirektivet och LKG-registrets webbplats.

Aktuellt

11 september 2020
-
-