Vad är läpp-käk- och gomspalt (LKG)?

Läpp- käk- och/eller gomspalt (LKG) är ett samlingsnamn för olika typer av spalt. LKG är den vanligaste medfödda missbildningen i ansiktet och i Sverige föds cirka 200 barn per år med någon typ av LKG. Under femte till tolfte graviditetsveckan växer ansiktets olika delar samman. Om sammanväxning inte sker föds barnet med en spalt. Spalten kan omfatta läppen, läppen–käken, läppen–käken–gommen eller enbart gommen. En spalt som omfattar läppen–käken kan vara enkelsidig, det vill säga läppen och käken är kluven antingen på höger eller vänster sida, eller också är den dubbelsidig.

Publicerad: 21 september 2020
Senast uppdaterad: 22 september 2020