Ansökan om utplåning av personuppgifter

Vid önskemål om utplåning av personuppgifter i LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret gör du/ni enligt följande procedur:

  1. Fyll i formuläret ”Begäran om utplåning av personuppgifter i LKG-registret”. Formuläret finner du i nedladdningsboxen intill denna informationstext.
  2. Skicka formuläret till registerhållare Magnus Becker, Plastikkirurgi, Skånes universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 18, 205 02 Malmö.
  3. Registerhållaren vidarebefordrar begäran till Registercentrum Syd som kontrollerar att vederbörande finns registrerad i registret och vidarebefordrar sedan informationen till AddPro som utför själva utplåningen av data.
  4. AddPro skickar ett skriftligt intyg till Registercentrum Syd när utplåningen är utförd och Registercentrum Syd vidarebefordrar i sin tur detta till registerhållaren.
  5. Registerhållaren skickar intyget till den som begärt utplåningen och meddelar att utplåningen är utförd (intyget postas till vederbörandes folkbokföringsadress).
  6. Vid fortsatta kontakter med LKG-vården bör du/ni tala om att du/ditt barn inte ska registreras i LKG-registret.
Publicerad: 22 september 2020
Senast uppdaterad: 16 mars 2021