Ortodontisternas första kalibreringsmöte genomfört!

dsc_0017Vid arbetet med årsrapporten framkom det att inte alla ortodontister bedömde likadant. I syfte att samträna och enas kring riktlinjer för bedömning samlades 14 ortodontister från Sveriges samtliga LKG-team i Stockholm den 21 oktober 2016. Det var ett roligt och lärorikt möte. Efter gemensamma diskussioner enades man om att anpassa ett av måtten till internationell standard och även att förtydliga definitionerna av olika variabler. Under våren kommer ortodontisterna att träffas igen och göra gemensamma bedömningar av gipsmodeller. Samtliga barn födda från 2009 och framåt kommer att bedömas enligt de överenskomna riktlinjerna.