Representanter för LKG-registret medverkade vid europeisk ortodontikongress i Edinburgh

The European Orthodontic Society höll sitt årliga möte och konferens i Edinburgh veckan innan midsommar i år. Mötet fokuserar på nya forskningsrön inom många olika områden inom ämnesområdet ortodonti, till exempel tillväxt, syndrom och genetik, röntgen (framför allt tredimensionell), tänder som inte har brutit fram, olika tandregleringsapparaturer samt olika index för att mäta bettförhållanden och tänder. Marie Pegelow, som är ortodontist i Stockholm, presenterade preliminära resultat från studien om tillförlitlighet i 5-års index för skattning av ocklusion (Atack-index), som har genomförts inom ramen för LKG-registret. Sammanfattningsvis visade resultaten att Atack-index är en tillförlitllig metod för att skatta ocklusion hos barn födda med enkelsidig LKG. Under mötet presenterades även en metod för att dela in ortognatkirurgipatienter efter ett funktionsindex (IOFTN Ireland, 2014), i syfte för att bedöma behandlingsbehov, som kan vara användbar för bedömning av färdigvuxna svenska tonåringar med LKG.