Årsrapporten avseende data och aktiviteter 2017 publicerad

Årsrapporten finns nu upplagd på vår hemsida. Tack vare ökade anslag från SKL de senaste åren, har vi nu kommit till en punkt där det är möjligt för de ingående verksamheterna att använda registerdata för att förbättra LKG-vården. I rapporten redovisas öppna jämförelser avseende kirurgi upp till 5 års ålder och behandlingsresultat vid 5 års ålder. Vi beskriver det arbete som pågår med att utveckla registret. Flera kalibreringsmöten har hållits för att öka tillförlitligheten i inmatad data. 2017 började vi ge online-återkoppling till verksamheterna avseende antal registrerade formulär. Vi har tagit fram kvalitetsindikatorer som vi avser att publicera i “Vården i siffror”. En process pågår för att inkludera fler patientrapporterade mått i registret. Flera forskningsprojekt pågår inom ramen för LKG-registret. Detta och mer därtill finns att läsa i årets rapport!