SWEDECLEFT-möte i Uppsala 3-4 oktober 2019

Uppsala-Örebro LKG-centrum bjuder in kollegor från samtliga Sveriges LKG-centra till SWEDECLEFT-möte i Uppsala 3-4 oktober. Mötet hålls i Gunnesalen, Ingång 10, Psykiatrins hus på Akademiska sjukhuset. Temat för årets möte är Robin sekvens. Den 2 oktober hålls möten för respektive specialistgrupper och styrgruppsmöte för LKG-registret. Mer information om mötet finns på: http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=JW8zlddVeZW6cthyOQDSig==&ecid=xTpmMYv9qEgJCecV9TcK9A==&ln=swe&emid=+omjm5vgcspWBD+aKtm3XQ==&view=infopage&template=desktoph

Vården i siffror

Tre resultatmått baserade på data i LKG-registret, som är särskilt viktiga för att indikera god kvalitet inom LKG-vården, har nyligen publicerats i Vården i siffror (https://vardenisiffror.se/). Ett av resultatmåtten gäller barnens bettrelation och två gäller barnens tal vid fem års ålder. Vid tolkning av resultaten bör det beaktas att modern behandling av LKG är en långsiktig behandling, där slutresultatet kan ses först när barnet är färdigvuxet i senare delen av tonåren. Flera faktorer kan påverka resultaten, såsom t ex variationer i bedömningar av bettet/talet, förändringar i kirurgisk metod under observationstiden och medfödda förutsättningar hos barnen. Vid 5 års ålder är barnen inte färdigvuxna eller färdigbehandlade.