Årsrapport avseende data och aktiviteter 2019 publicerad

Senaste årsrapporten finns nu under fliken Publikationer/forskning > Årsrapporter. Täckningsgraden är över 85 % och rapporteringsgraden för de flesta formulär över 90 %. Vi presenterar öppna jämförelser av kirurgidata upp till 5 års ålder och behandlingsresultat vid 5 års ålder för barn födda 2010 till 2014. Vi redovisar även data för andra behandlingsinsatser och genomförda undersökningar. I år presenterar vi dessutom resultat vid både 5 och 10 års ålder för barn födda 2009, och data för tal/joller vid 18 månader för barn födda 2017-07-01 till 2018-06-30. Nytt för i år är också att vi presenterar tiden från födelse tills första kontakt med LKG-teamet för barn födda 2019 och resultat från vår användarenkät som vi har vidareutvecklat. Vi har även publicerat en patientversion av årsrapporten.