Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
24 oktober 2016

Årsrapporten 2016 publicerad

 

Nu är den senaste årsrapporten publicerad på LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registrets hemsida.

Under fliken Publikationer och forskning finns årsrapporten för 2016 publicerad. Fokus i årets rapport är behandlingsresultat vid 5 års ålder för årskullarna 2009 och 2010. Vi presenterar statistik över primära spaltdiagnoser, könsfördelning, adopterade barn och barn med tilläggsproblematik. Eftersom det är första gången vi redovisar behandlingsresultat, och vi har upptäckt vissa brister i datainmatningen, har vi valt att redovisa sammanslagna data för hela Sverige. Framöver kommer vi att göra en noggrannare genomgång av resultaten och därefter redovisa dem i en vetenskaplig artikel. I årsrapporten redogör vi också för genomförda/pågående utvecklingsprojekt och mål framöver.

Klicka här för att komma till årsrapporten.

Årsrapport och kaffemugg på bord.