Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
12 april 2018

Artikel om tillförlitligheten i taldata publicerad

 

En undersökning av hur tillförlitlig taldata i LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret är har nu resulterat i en publicerad artikel.

Profilbild på Jan-Olof Malmborn. Jan-Olof bär svartbågade, fyrkantiga glasögon och vit skjorta.
Jan-Olof Malmborn

Jan-Olof Malmborn har, tillsammans med medarbetare vid Skånes universitetssjukhus, undersökt hur tillförlitlig taldata i LKG-registret är. Projektet påbörjades som en pilotstudie inom ramen för en magisteruppsats vid Lunds universitet och utvidgades därefter till att omfatta 93 barn födda med någon typ av LKG mellan 2005 och 2009 registrerade i LKG-registret vid fem års ålder vid Skånes universitetssjukhus. Registrerad taldata jämfördes med motsvarande data baserat på tre oberoende lyssnares bedömningar.

Sammanfattningsvis indikerade resultaten att data för andelen korrekta orala konsonanter och talavvikelser bakom velofarynx (muskelmekanismen som avgör öppnandet och tillslutandet av passagen mellan svalget och näshålan) i LKG-registret är tillförlitlig, medan resultaten för andelen talavvikelser framför velofarynx, velofarynxfunktion och förståelighet bör tolkas med försiktighet. Om skillnader i resultat upptäcks mellan centra bör man gå tillbaka och analysera rådata innan man drar några definitiva slutsatser kring behandlingsresultaten.

Artikeln har publicerats i The Cleft Palate-Craniofacial Journal.