Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
18 februari 2018

Lägesuppdatering 2018

 

Nu har vi kommit en bit in på 2018 och ett intensivt arbete pågår med LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret. Nedan följer en beskrivning av en del av det arbete som pågår.

Skillnader mellan centra för några variabler som utvärderades vid fem års ålder – är resultaten tillförlitliga?

I samband med årsrapporten för 2017 upptäcktes skillnader mellan centra för några variabler som utvärderades vid fem års ålder. Frågan är om resultaten var tillförlitliga. Under våren kommer därför samtliga inspelningar för barn födda med enkelsidig eller dubbelsidig LKG, och som resultaten i årsrapporten baserades på, att bedömas om av en logoped från varje LKG-centrum i Sverige, för att se om skillnaderna kvarstår.

Kommande jämförelser mellan bedömningar och inmatad data gällande enkelsidig LKG

Ortodontister från alla Sveriges centra har redan bedömt modeller och bilder av barnen med enkelsidig LKG, där resultaten presenterades i årsrapporten. Under våren kommer bedömningarna att jämföras med den data som är inmatad i LKG-registret för att se om resultaten överensstämmer.

Analys av intercenterstudien av tal vid fem års ålder

Resultaten från intercenterstudien av tal vid fem års ålder håller på att analyseras och kommer att rapporteras under året.

Diskussion om möjliga patientrapporterade mått

Ett föräldrarapporterat mått på barnens förståelighet vid fem och tio års ålder finns i registret. Inom teamen pågår nu diskussioner kring vilket/vilka patientrapporterade mått som ska inkluderas. Beslut kommer att fattas under året.

Revidering av onlinerapporteringslayout

Revidering av layouten och eventuellt innehållet i onlinerapporteringen pågår för att göra den tydligare och även mer användbar för de som registrerar data.

Kommande kalibreringsmöte

Den 4 till 5 oktober planeras ett kalibreringsmöte i Stockholm för samtliga professioner som registrerar i LKG-registret. Syftet är att ytterligare förbättra tillförlitligheten i de data som registreras.

Vi ser fram emot att uppdatera er kring hur arbetet fortskrider under året!