Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
26 juli 2022

LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret medverkade vid 14th International Cleft Congress i Edinburgh

 

Deltagare på paneldebatt i konferens i Edinburgh 2022. Deltagarna står framför flaggor från Brasilien, Danmark, Norge, Sverige och Storbritannien. Deltagarna från vänster är Kristina Klintö (LKG-registret), Kathy Chapman (USA), Magnus Becker (LKG-registret), Anna Hobbs (Storbritannien), Jonathan Sandy (Storbritannien), OP Kharbanda (Indien) och John Thompson (Nya Zeeland).
Deltagare i konferensens paneldebatt om register. Från vänster: Kristina Klintö (LKG-registret), Kathy Chapman (USA), Magnus Becker (LKG-registret), Anna Hobbs (Storbritannien), Jonathan Sandy (Storbritannien), OP Kharbanda (Indien) och John Thompson (Nya Zeeland).

 

I mitten av juli hölls årets internationella kongress om läpp- käk- och/eller gomspalt och kraniofaciala missbildningar i Edinburgh. LKG-registret deltog och föreläste i mötet som samlade nära 2 000 deltagare.

Den 11 till 15 juli 2022 hölls den fjortonde internationella kongressen om läpp- käk- och/eller gomspalt och kraniofaciala missbildningar i Edinburgh. Mötet var ett hybridmöte med 1 200 personer på plats och 600 personer online.
Temat för kongressen var ”Hur vi ska uppnå en globalt förbättrad LKG-vård så att barn kan få vård av högsta kvalitet oavsett var de föds i världen?”.

LKG-registret bidrog med fyra muntliga presentationer av studier kring tillförlitligheten i registrerade taldata, jämförelse av data för kirurgi och tal vid fem års ålder och jämförelser mellan internationellt adopterade barn och barn födda i Sverige avseende bakgrundsfaktorer och kirurgi. Dessutom deltog representanter från LKG-registret i en paneldebatt om register och nationella intercenterstudier.

Vi fick många frågor från publiken kring hur vi har gått till väga för att nå hög täcknings- och rapporteringsgrad och hög tillförlitlighet i registrerade data i LKG-registret. I Sverige sker uppföljning från nyföddhetsperioden upp till 19 års ålder och det är först i vuxen ålder det är möjligt att se det slutgiltiga resultatet av behandlingen. Förutsättningarna ser olika ut i olika länder och på de flesta håll i världen är det svårt att få familjerna med barn med LKG att komma till uppföljning efter de första operationerna.

Nedan följer några bilder från konferensen på LKG-registrets presentation och den avslutande paneldebatten.

Kristina Klintö håller en PowerPoint-presentatio om LKG-registret på internationell konferens i Edinburgh.
Kristina Klintö, biträdande registerhållare för LKG-registret
Kristina Klintö håller en PowerPoint-presentatio om LKG-registret på internationell konferens i Edinburgh.
Kristina Klintö, biträdande registerhållare för LKG-registret
Kristina Klintö håller en PowerPoint-presentatio om LKG-registret på internationell konferens i Edinburgh.
Kristina Klintö, biträdande registerhållare för LKG-registret
Magnus Becker håller en PowerPoint-presentatio om LKG-registret på internationell konferens i Edinburgh.
Magnus Becker, registerhållare för LKG-registret
Paneldebatt med på rad från vänster Anna Hobbs (Storbritannien), Kristina Klintö (LKG-registret), Jonathan Sandy (Storbritannien), OP Kharbanda (Indien), Kathy Chapman (USA), Magnus Becker (LKG-registret) och John Thompson (Nya Zeeland).
Paneldebatt med från vänster Anna Hobbs (Storbritannien), Kristina Klintö (LKG-registret), Jonathan Sandy (Storbritannien), OP Kharbanda (Indien), Kathy Chapman (USA), Magnus Becker (LKG-registret) och John Thompson (Nya Zeeland).