Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
16 juni 2020

Ny artikel om LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret publicerad

 

En vetenskaplig artikel där LKG-registret deltagit har publicerats. I artikeln har framför allt täcknings- och rapporteringsgraden i LKG-registret undersökts.

Den fjärde vetenskapliga artikeln baserad på LKG-registret publicerades i BMC Health Services Research den 11 juni. Författare är Kristina Klintö och medarbetare från samtliga Sveriges LKG-centra.

Syftet med LKG-registret är att främja kvalitetskontroll, forskning och förbättring av behandlingen vid LKG genom jämförelse av de långsiktiga resultaten avseende kirurgi, tänder/bett och tal vid Sveriges LKG-centra.

Syftet med studien var att undersöka täcknings- och rapporteringsgraden i LKG-registret. I artikeln beskrivs även LKG-registrets utformning och frågor om variablernas reliabilitet (det vill säga tillförlitlighet) och validitet (det vill säga om variablerna mäter det de är avsedda att mäta) diskuteras. För att uppnå hög reliabilitet och validitet i ett kvalitetsregister, måste täcknings- och rapporteringsgraden vara hög och de variabler som ingår måste vara få och tillförlitliga. Dessutom måste de som registrerar kalibrera sig med varandra regelbundet.
Resultaten visar att LKG-registret uppfyller ovan och att det därför är möjligt att använda registerdata för öppen jämförelse mellan LKG-centra. Om skillnader mellan behandlingscentra upptäcks måste nya bedömningar av insamlad rådata genomföras innan det är möjligt att dra definitiva slutsatser av resultaten.

Klicka här för att komma till artikeln.