Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
15 januari 2020

Ny artikel om taldatas tillförlitlighet publicerad

 

Karin Brunnegård har nyligen författat en artikel om tillförlitligheten i taldata i LKG-registret. Resultaten påvisade tillförlitlighet i flertalet variabler.

En ny artikel om tillförlitligheten i taldata i LKG-registret publicerades i Cleft Palate-Craniofacial Journal den 7 januari. Artikeln har författats av Karin Brunnegård i Umeå och kollegor från Sveriges LKG-centra.

I studien ombedömde fyra oberoende bedömare från fyra olika LKG-centra talinspelningar för 93 barn med LKG vid 5 års ålder. Utfallet från ombedömningarna jämfördes med registrerad taldata. Resultaten indikerade att variablerna ”Procent korrekta konsonanter”, ”Andel talavvikelser bakom velofarynx” (velofarynx är muskelmekanismen som avgör öppnandet och tillslutandet av passagen mellan svalget och näshålan), och ”Velofarynxfunktion” och även kvalitetsindikatorerna ”Andel barn utan talavvikelser bakom velofarynx” och ”Andel barn med tillräcklig eller marginellt otillräcklig velofarynxfunktion” var tillförlitliga.