Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
16 januari 2023

Ny artikel om tilläggsdiagnoser hos barn med LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt) baserad på data från LKG-registret

 

Ellen Aspelin och kollegor vid Skånes universitetssjukhus har publicerat en vetenskaplig artikel om tilläggsdiagnoser hos barn med LKG upp till fem års ålder.

Till den nya vetenskapliga artikeln hämtades data från LKG-registret gällande barn med LKG i Södra sjukvårdsregionen födda 2006 till 2016.
För 250 deltagare fanns medgivande till granskning av sjukvårdsjournaler, och av dem hade 90 (36 %) en tilläggsdiagnos. Totalt identifierades 137 olika tilläggsdiagnoser. Av dessa var diagnoser kopplade till hjärta och kärl (20,4 %) och armar, ben och skelett (17,5 %) vanligast.

Vid jämförelser mellan sjukvårdsjournaler och LKG-registret var förekomsten av tilläggsdiagnoser 14,4 procentenheter högre i sjukvårdsjournalerna, vilket innebär att tilläggsdiagnoser var underrapporterade i LKG-registret. Fler studier behövs att undersöka sambandet mellan tilläggsdiagnoser och LKG.
Det är viktigt att vara medveten om den höga andelen tilläggsdiagnoser hos barn med LKG, och framför allt hjärtfel, eftersom allvarliga hjärtfel kan påverka barnets allmänna hälsotillstånd.

Klicka här för att komma till artikeln.